KADIN VE ÇOCUK

3.GÜN 28 EKİM 2018 PAZAR

UMUT SALONU

AKADEMİK OTURUM - KADIN ve ÇOCUK

15:20 - 16:30

Oturum Başkanı

Doç. Dr. Ayşe Dilek ÖĞRETİR, Gökhan ŞENGÜN, Doç. Dr. Sezai ÖZÇELİK Gazi Üniversitesi

Arap Baharının Savaş Çocukları: Türkiye’deki Suriyeli Çocukların Sosyal Uyumlarının İncelenmesi

Konuşmacılar

Prof. Dr. Ulvi KESER, Asporça Melis KESER Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Kıbrıs’ta Göç Olgusu, Utanç Kapıları ve Kadınlar Üzerine Bir Değerlendirmesi

Dr. Hasan Hüseyin TAYLAN, BetüL OK Sakarya Üniversitesi, Konya’daki Geçici Koruma Altındaki Suriyeli Çocukların Eğitim Sürecinde Karşılaştıkları

Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Merve ŞAHİN Marmara Üniversitesi, Türkiye’deki Suriyeli Çocukların Uygulanan Entegrasyon Süreci Kapsamında Gündelik Hayatına İlişkin Bir Çalışma