EKONOMİ VE İŞ GÜCÜNE KATILIM

Anasayfa / Kartepe Zirvesi 2018 / Akademik Oturumlar / EKONOMİ VE İŞ GÜCÜNE KATILIM

3.GÜN 28 EKİM 2018 PAZAR

HAYAT SALONU

AKADEMİK OTURUM - EKONOMİ ve İŞ GÜCÜNE KATILIM

16:40 - 18:00

Oturum Başkanı

Dr. Emre SAYGIN, Dr. Tahsin YAMAK Körfez Arap Ülkelerinde Uluslararası İşgücü Göçü Olgusu: ‘İnsan Onuruna

Yakışan İş’ Kavramı Etrafında Ekonomi Politik Bir İnceleme

Konuşmacılar

Prof. Dr. Yusuf ADIGÜZEL, Gizem KURBAN Suriyeli Küçük Esnafların Yerel ve Ekonomik Entegrasyona Katkıları,

İstanbul / Sultanbeyli İlçesi Örneği

Prof. Dr. Ersan ÖZ, Dr. İsmail CİĞERCİ Pamukkale Üniversitesi, Vergi Mükellefi Olan Suriyeli Mükelleflerin Türk Vergi Sistemine Uyumu

Doç. Dr. Murad TİRYAKİOĞLU Afyon Kocatepe Üniversitesi Türkiye’de Göçle Kalkınmanin Ekonomi-Politiği

Emine Uçak ERDOĞAN Mekansallaşmanın İstanbul’daki Suriyeli Mülteciler İçin Kültürel Arka Planı ve Önemi