GÖÇ VE BASININ ROLÜ

3.GÜN 28 EKİM 2018 PAZAR

UMUT SALONU

AKADEMİK OTURUM - GÖÇ ve BASININ ROLÜ

16:40 - 18:00

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Şükrü BALCI, Dr. Abdulkadir GÖLCÜ Selçuk Üniversitesi, Türkiye’ye Kitlesel Göçlerin Sunumunda Gözün Vicdanı: Türk Basını Örneği

Konuşmacılar

Prof. Dr. Mustafa Kemal ŞAN, Doç. Dr. Pınar YAZGAN, Emine YILDIRIM Sakarya Üniversitesi, Türk Misafirperverliğinin Suriyeli Göçmenler Karşısındaki Durumunun

Televizyon Haberleri Bağlamında Değerlendirilmesi

Doç. Dr. Ali KORKMAZ, Dr. Canay UMUNÇ, İbrahim ÖZÖREN Söylem ve İdeolojilerin Haberlere Etkisi: Zeytin Dalı Harekâtı Örneği

Doç. Dr. Sedat ÖZEL, Dr. Mert GÜRER Uluslararası Haber Akışında Türkiye’de Mülteci Sorunu

Dr. Lokman ZOR Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Türkiye ve Yunanistan Sinemalarında Mübadelenin ve Aidiyet Sorunsalının Sunumu