3.GÜN 28 EKİM 2018 PAZAR

İNSANLIK SALONU

AKADEMİK OTURUM - EĞİTİM

11:40 - 13:00

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Mustafa Kemal ŞAN, Yunus EROĞLU Sakarya Üniversitesi, Suriyeli Mülteci Çocukların Eğitim Sorunu: Hatay İl Özelinde Bir Alan Araştırması

Konuşmacılar

Prof. Dr. Ayşegül Komsuoğlu ÇITIPITIOĞLU, Prof. Dr. Yeşim Y. Özer YÜRÜR, Dr. Zeynep Özde ATEŞOK

İstanbul Üniversitesi, Türkiye’de Mültecilerin Yükseköğretime Erişimi ve Katılımı

Doç. Dr. Nudzejma OBRALIC Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Mülteci ve Göçmenlerin Entegrasyonunda, Eğitimin ve İkinci Dil Ediniminin Rolü

Dr. Muhammed Esat ALTINTAŞ Erciyes Üniversitesi Suriyeli Çocukların Devlet Okullarında Karşılaştıkları Sorunlar Üzerine Nitel Bir Araştırma