UYGARLIK VE GÖÇ

“Uygarlık ve Göç” panelinde göç fenomeni, insanoğlunun hikayesinde neye tekabül ediyor? Bu hikâyede hangi tarihsel evreler yaşandı? Göç hareketlerinde bugün neler yaşanıyor? sorularına cevaplar aranacaktır. Birey ve toplumun göç sürecindeki eylemlerinin referansları; felsefe, psikoloji, tarih, sanat gibi bilim ve disiplinlerden yararlanılarak değerlendirilecektir.

 

1.GÜN 26 EKİM 2018 CUMA

UMUT SALONU

PANEL OTURUM - UYGARLIK VE GÖÇ

16:10 - 17:20

Moderatör

Prof. Dr. Fuat KEYMAN İPM – Sabancı Üniversitesi

Davetli Konuşmacılar 

Prof. Dr. Beril DEDEOĞLU Galatasaray Üniversitesi

Prof. Dr. M. Murat ERDOĞAN Türk Alman Vakıf Üniversitesi

Doç. Dr. Feyzi BABAN Trent Üniversitesi

Ayhan ZEYTİNOĞLU İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı, Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı