Kartepe Zirvesi Kartepe Zirvesi Temalar Kartepe Zirvesi Yayımlanan Deklarasyonlar Kartepe Zirvesi

Kartepe Zirvesi


Kartepe Zirvesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, birbirinden değerli üniversitelerin ve kurumların işbirliğinde düzenlenen uluslararası bir organizasyondur. Dünyanın karşı karşıya bulunduğu meselelere çözüm üretme misyonuna katkı sunmayı misyon edinmiştir. Bu yıl dördüncüsüne hazırlandığımız Kartepe Zirvesi, her yıl dünyayı ve insanlığı ilgilendiren bir temayla toplanmaktadır. Belirlenen temanın etrafındaki meseleler, disiplinlerarası bir yaklaşımla ele alınmakta, tartışılmakta, tanım ve çözüm önerileri geliştirilmektedir. Zirve sonuçları “Kartepe Zirvesi Bildirgesi” ile dünya kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Ana tema çerçevesinde alt başlıklarla kuşatıcı bir yaklaşımla gerçekleştirilen Kartepe Zirvesi; iklim değişikliği, göç, gelir dağılımı, cinsiyet eşitliği, bilgi teknolojileri, şehirleşme, demokrasi, küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi insana ve insanlığa dair konulara odaklanmaktadır. Zirvede bilim insanları, araştırmacılar, sivil toplum mensupları, politika yapıcılar, karar vericiler ve gazeteciler, düşünce ve önerilerini kamuoyu ile paylaşmaktadır.

15 Temmuz ve Dünya Darbe Düzeni” teması ile toplanan Kartepe Zirvesi 2017’de Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, AB Genişlemeden Sorumlu Eski Komiseri Günter Verheugen’in ana konuşmacılar arasında yer aldığı Zirve’de 26 ülkeden 186 konuşmacı görüş ve bildirilerini sunmuş, Zirve Bildirgesi Birleşmiş Milletler başta olmak üzere ulusal ve uluslararası kuruluşlara takdim edilmiştir.
Kartepe Zirvesi, 2018 yılında “Göç, Mültecilik ve İnsanlık” temasıyla toplanmıştır. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Eski Başbakanı George Papandreou, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ve BM Mülteciler Yüksek Komiseri Katharina Lumpp’un ana konuşmacılar arasında yer aldığı Zirve’de 31 ülkeden 336 konuşmacı görüşlerini dünya kamuoyu ile paylaşma fırsatı bulmuş, Kartepe Zirvesi Bildirgesi yayımlanarak ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlara ulaştırılmıştır.

2019 yılı 25-27 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen 3. Kartepe Zirvesi’nde ise, küresel şehirleşme fenomeninin insan hayatındaki artan etkisinden hareketle; şehrin ve şehirlinin nasıl daha mutlu olabileceği sorusuna, Türkiye’den cevaplar bulmak amacıyla 2019 yılı ana temasını “Şehircilik ve Mutlu Şehir” olarak belirlemiştir. Şehirleşmenin insanın ve dünyanın geleceği üzerindeki etkileri, oluşturduğu problem ve fırsatlar; uluslararası kamuoyunun dikkatle izlediği konuşmacıların katıldığı panel, akademik toplantı, çalıştay ve forumlarda ele alınmıştır.

Son iki yıl pandemi nedeni ile gerçekleştirilemeyen Kartepe Zirvesi 2022 yılının teması DİRENÇLİ ŞEHİRLER VE ŞEHRİN DÖNÜŞÜMÜ olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda özellikle 2030 sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çerçevesinde dirençli şehirler nasıl olmalı sorunsalının Kartepe Zirvesi’nde tartışılmasını amaçlamaktayız. Bilindiği üzere doğal afetler, salgınlar, depremler, su krizleri ve iklim değişikliği gibi birçok unsur şehirlerimizi tehdit etmektedir. Bu tehditlere çözüm yolları üretilmesi gerekliliği, iyi uygulamaların yaygınlaştırılması ihtiyacı bu yılki Zirve’de “Dirençli Şehirler ve Yaşanabilirlik” konusunun üzerinde durmamıza sebep olmuştur. Kartepe Zirvesi 2022, Birleşmiş Milletler’in 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının ülkemizde ve şehirlerimizde gerçekleştirmeyi ve bu bağlamda politikalar üretilmesine katkı sunmayı hedeflemektedir. 

PANDEMİ SONRASI DOĞAYA DÖNÜŞ:  DOĞAL YAŞAMA İLGİNİN YÜKSELİŞİ
AFETLERDE GÖNÜLLÜ KATILIMI