Program

  KONFERANSLAR:

  1. GÖÇ VE MÜLTECİLİKTE ULUSLARARASI KURULUŞLARIN SORUMLULUKLARI
  2. GÖÇMENLEŞTİRME VE MÜLTECİLEŞTİRME’NİN KÜRESELLEŞME BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ (QUO VADİS?)

        ÇALIŞTAYLAR:

  1. GÖÇMEN VE MÜLTECİLERİN YARDIM ORGANİZASYONLARI VE ETKİLERİ
  2. GÖÇMEN VE MÜLTECİLERİN ENTEGRASYON POLİTİKALARI VE ETKİLERİ

        ÖZEL OTURUMLAR

  • MEDYANIN GÖÇLE İMTİHANI
  • GÖÇ VE MÜLTECİLİLERE YARDIM KURULUŞLARIN SORUNLARI SORUMLULUKLARI
  • TÜRKİYE VE İSLAM COĞRAFYASINDA GÖÇ (HİCRET)
  • GÖÇ - MÜLTECİLİK ENTEGRASYON POLİTİKALARININ  ETKİLERİ
  • GÖÇMEN & MÜLTECİLERİN KOŞULLARI GERİ DÖNÜŞ VE GERİDE BIRAKILAN HAKLAR : GÖÇ TİCARETİ : VARIŞ ÜLKESİNDE ENTEGRASYON
  • KOCAELİ BAĞLAMINDA KENT VE GÖÇ YÖNETİMİ

         AKADEMİK OTURUMLAR

1.AKADEMİK OTURUM:

      - Tarih: Dünya’da ve Türkiye’de Göçün Tarihsel Arka Planı- Avrupa Birliği’nin Ortak Bir Göç ve Sığınma Politikası

        Oluşturma Girişimleri

      - Odak Dış Politika: Uluslararası ilişkilerdeki nüfuz dinamikleri, diplomasi, yumuşak güç ve dış politika

2.AKADEMİK OTURUM:

      - Siyaset Bilimi: Düzensiz Göç ve Mültecilik Süreçlerinin Analizi- Göçmenlerin Entegrasyonunda Değişen Modeller

      - Göç ve Küreselleşme - Mülteci ve mülteci kampı ve mekân - Devlet kurumları ve göç

3.AKADEMİK OTURUM:

      - Ekonomi (İktisat): Göç Olgusunun Ekonomi-Politiği- Sosyal Sermaye Perspektifinden Göç ve Mültecilik

      - AB'nin 'Avrupa 2020' stratejisi ve gelecekte AB'de istihdam beklentileri ve AB bütünleşmesinin reformunu kapsayan

        AB politikasında göç problemi.

      - Gelişmekte olan ülkelerdeki ekonomik değişim, insan hakları ve iç çekişme, siyasi ekonomi, enerji,

        ticaret ve sanayi.

      - Kalkınma İktisadı, Göç ve Tarım Politikası

4.AKADEMİK OTURUM:

      - Uluslararası İlişkiler: Dünya Siyasal Düzeninde Mültecileştirme Politikaları- Göç ve Mültecilik

        Yönetimi ve Politikaları

      - Çatışma ve savaşın ulus ötesi yapısı; göç ve mülteciliğin politik araca dönüşümü

5.AKADEMİK OTURUM:

      - Sosyoloji Göç, Mültecilik: Uyum ve Toplumsal Kabul Göçmen ve Mülteciler İçin Entegrasyon

      - Göçmen toplulukların gelişimi ve kültürel, kimliksel değişimler, sosyal ve psikolojik uyum olasılıkları

      - Avrupa entegrasyonu ve AB ekonomik yönetişiminin politik ekonomisi

6.AKADEMİK OTURUM:

      - Kamu Yönetimi: Zorunlu Göç Tecrübesinin Devlet Politikalarındaki Yansıması- Göçmen ve Mülteciler

        için Uluslararası Koruma ve Geçici Koruma

      - İnsan Hakları, İnsancıl Hukuk, mülteci Hukuku ve Uluslararası Hukuk. - 'Mülteci ve yerinden etme döngüsünün'

        tüm aşamaları

7.AKADEMİK OTURUM:

      - İç Hukuk: Türkiye’nin Dünya Mültecilik ve Göç Akınları İçindeki Yeri ve Rolü- Uluslararası Göç ve Mültecilikte

        İnsan Kaçakçılığı

      - Siyaset, ekonomi ve uluslararası ilişkiler açısından göç dinamikleri, küresel yönetişim, göç ve gelişme ve Afrika,

      - Asya ve Avrupa'daki göç eğilimleri. 

      - Uluslararası göçlerinin menşe bölgelerindeki etkisi

8.AKADEMİK OTURUM:

      - Uluslararası Hukuk: Uluslararası Göç Alanında Güvenlik Algılamaları ve Göçün İnsani Boyutu-

        AB Uyum Süreci ve Geri Kabul Anlaşmaları

      - Göç ve gelişme, diaspora katılımı, göçmen işletmeler, iş göçü.

      - Karşılaştırmalı vatandaşlık ve göçmenlik hukuku

9.AKADEMİK OTURUM:

      - Medya / İletişim: Mülteci, Göçmen ve Güvenlik Algıları Göçmen ve Mülteci İletişimi ve Kriz Yönetimi

      - Göçmen nüfus dinamikleri, cinsiyet ilişkilerinin, konut ve ayrışma sorunları ve sınır ve ulus ötesi

        ilişkilerin entegrasyonu.

      - Göç ve sınır politikaları, Yenilik transferi ve göç, Edebiyat ve göç

10.AKADEMİK KAPANIŞ OTURUM:

      - Sanat: Göçmenler, Mülteciler ve Sınırlarda Yaşananlar