Hakkında

Dünyada yaşanan küreselleşme olgusu, insanlığa fırsatlar yanında problemler getiriyor. Özellikle gelişmekte olan ülkeler açısından küreselleşmenin, daha yaşanılabilir bir dünya için yönlendirilmesini engelliyor. İnsanoğlu, beşerî, doğal ve maddi kaynaklarını tüm gezegenin yararına kullanabilme erdemi ve sinerjisini kullanarak ortaya çıkarabileceği dünya barışını tesis edemiyor.

Müesses dünya nizamının Sanayi Devrimi’nden itibaren ortaya çıkardığı, Batı menşeili monist düşünce kalıpları ve sonunda merkantilizme dönüşen sosyo-ekonomik yönlendirmeleri, hangi düzeyde gelişmiş olursa olsun tüm ülkeler ve vatandaşlarını tehdit eden bir dünya ortaya çıkardı.

⦁ Dünya, son 60 yıl içinde 500’e yakın askeri darbeye sahne oldu. BM’e üye 201 ülkenin 94’ünde darbeler gerçekleştirildi.

⦁ Son yüz yıl içinde meydana gelen iki dünya savaşında 73 milyon insan öldü. Ama bu dönem içinde meydana gelen 820 sınır çatışması, bölgesel çatışma, iç savaş, sınır çatışmalarında 9 milyon insan hayatını kaybetti.

⦁ Son yüzyıl içinde dünyada 2000’i aşkın terör örgütü ortaya çıktı. Dünyada terör örgütlerinin faaliyet ve eylemlerini sergilemedikleri coğrafya kalmadı. Örgütler, büyük silah, insan, narkotik madde, kara para organizasyonlarına dönüştü.

⦁ Artan istikrarsızlık, son 50 yıl içinde 29 milyon insanın mülteci olarak ülkesini terk etmesine neden oldu. Özellikle Suriye krizinde sonra 11 milyon insan ülkesini terk etmek zorunda kaldı.

⦁ Gezegende iklim değişikliği felaketi yaşanıyor. Dünya son 100 yıl içinde içilebilir su rezervlerinin %42’sini, ormanlarının %71’ini, hayvan türlerinin %48’ini, Bitki türlerinin %33’ünü kaybetti. Tarımda kendine yeterliliği bulunan ülke sayısı 11’e indi.

⦁ Dünya ticaretinde en büyük gelir silah ticaretinden elde ediliyor. Halen ticari işlem hacminin %29’u silah ticaretine ayrılmış durumda.

Ülke coğrafyamız, sosyal ve kültürel mirasımız, merkezinde bulunduğu dünya siyasasının bu çıkmaz politikaları ve gidişatını gösteren, tarihsel bir zirve olmayı sağlıyor. Bu zirve, binlerce yıldır olduğu gibi bugün de din, dil, ırk farkı gözetmeksizin insanoğlunun barış ve huzur için iş birliği yapması gerekliliğini vurguluyor. 

Kartepe Zirvesi, Anadolu’dan dünyaya binlerce yıldır defalarca tekrarlanan bir iş birliği çağrısı ve çabasıdır. Dünyanın her yerinden entelektüeller, politika yapıcılar, bilim insanları, kültür ve sanat insanları ile aktivistlerin bir araya gelerek, küreselleşmeyi insanlık yararına yönlendirecek tespitleri ve önerilerini sunma fırsatı veren buluşma adresidir.

2017 yılında 15 Temmuz bağlamında, dünyadaki darbelere odaklanan Kartepe Zirvesi, 2018 yılında bir başka küreselleşme sorununa odaklanmaktadır. Göç ve Mültecilik temasının ele alınacağı 2018 Kartepe Zirvesi, dünyanın her yerinden gelen konukları ve izleyicileri Kocaeli Kartepe Zirvesi’nde buluşturacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak; Kocaeli’nin tarihten gelen bilgeliği, doğal güzellikleri ve modern kent kimliği ile harmanlanmış Kartepe Zirvesi projemizin, ülkemiz ve dünyanın en etkili düşün ve politika mahfillerinden birisine dönüşmesinin, mutluluğunu yaşıyoruz.