Göç, Mültecilik ve İnsanlık

Anasayfa / Kartepe Zirvesi 2018 / Göç, Mültecilik ve İnsanlık

Kartepe Zirvesi 2018

GÖÇ, MÜLTECİLİK ve İNSANLIK

 

Kartepe Zirvesi, insanın yeryüzü yolculuğunda ortaya çıkan sosyal ve siyasal meseleleri tanımlamak, tartışmak, politika yapıcı ve karar alıcılar için bu konularda çözüm önerileri geliştirmek üzere konumlanmış bir organizasyondur. 

 

Türkiye Cumhuriyeti Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, kış turizminin merkezlerinden biri olan Kartepe'de gerçekleşen zirvenin konuları, yakın ilgisi ve çalışmaları bulunan yetkin kurumların paydaşlığında ele alınmaktadır.

 

Bilim insanları, entelektüeller, siyasetçiler ve medya mensuplarının katılımıyla; zirvenin ilgi alanına giren her mesele ortak aklı esas alan çoğulcu bir yaklaşımla ele alınmakta, elde edilen sonuçlar her zirve sonunda dünya kamuoyuna deklarasyon formunda ilan edilmektedir. Zirve çıktıları; kurumlar, kuruluşlar, karar alıcı ve politika yapıcılarla doğrudan paylaşılmaktadır. 

 

Bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan Kartepe Zirvesi 2018'in ana teması; “Göç, Mültecilik ve İnsanlık” olarak belirlenmiştir. Yeryüzünün en büyük meselelerinden biri olan göç ve çevresindeki meseleler; üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, uluslararası organizasyonlar ve kamu kurumlarını temsil eden katılımcıların tecrübeleri, deneyimleri, çalışmaları, tespit ve sorunlar için geliştirdikleri çözüm önerileri ışığında ele alınacak, politika yapıcılar ve karar alıcılar için tavsiyeler geliştirilecektir.

 

Suriye, Afganistan, Irak, Myanmar, Meksika...

Türkiye, Avrupa, Amerika, Kanada...

Göç farklı boyutlarıyla bütün dünyanın, insanlığın meselesidir. 

Türkiye, bu meselenin; insani, ahlaki ve teknik çözümü için her alanda inisiyatif almıştır, almaktadır. Kartepe Zirvesi 2018’de “Göç, Mültecilik ve İnsanlık” meselesinde inisiyatif alan etkili kurum/organizasyonlardan biri olmak, meselenin çözümüne katkı sunmak hedefindedir. 

 

2 Açılış Oturumu

2 Çalıştay

48 Panel Oturum

12 Akademik Oturum

11 Vaka Kritik toplantının sonuçları 

Göç, Mültecilik ve İnsanlık Deklarasyonu olarak yayınlanacaktır.