Kartepe Zirvesi Kartepe Zirvesi Temalar Kartepe Zirvesi Yayımlanan Deklarasyonlar Kartepe Zirvesi

Kartepe Zirvesi


Kartepe Zirvesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Türkiye’nin önemli kış turizmi merkezlerinden Kartepe’de düzenlenen uluslararası bir organizasyondur. Dünyanın karşı karşıya bulunduğu meselelere çözüm üretme misyonuna katkı sunmaktadır.

Sanayi, ticaret, lojistik ve bilişim sektörlerinde dünyanın öncü şehirleri arasında yer alan Kocaeli, Türkiye’de “Sanayinin Başkenti” olarak tanımlanmaktadır. Uluslararası yatırımların nitelik ve nicelik olarak çokluğu şehrin ilgi alanlarını derinleştiren bir etki yapmaktadır. Coğrafi konumu itibarıyla doğal bir kavşak olarak Türkiye’nin batısıyla doğusunu birleştiren şehir; hava, kara, deniz ve tren yolu altyapısıyla fiziki ulaşım ve ulaştırma merkezi olmasının yanı sıra, kültür ve medeniyet açısından da geçmiş ve bugünü, Doğu ve Batı’yı buluşturmaktadır.

Kartepe Zirvesi her yıl; dünyayı ve insanlığı ilgilendiren bir ana temayla toplanmaktadır. Bu ana tema etrafındaki meseleler disiplinlerarası bir yaklaşımla ele alınmakta, tartışılmakta, tanım ve çözüm önerileri geliştirilmektedir. Zirve sonuçları “Kartepe Zirvesi Bildirgesi” formunda dünya kamuoyu ile paylaşılmaktadır. İklim değişikliği, göç, gelir dağılımı, cinsiyet eşitliği, ötekileştirme, bilgi teknolojileri, şehirleşme, demokrasi gibi insanı ve insanlığı ilgilendiren her konu Kartepe Zirvesi’nin konusudur. Ana tema, çok yönlü alt başlıklarla kuşatıcı bir yaklaşımla ele alınmaktadır. Zirvede bilim insanları, araştırmacılar, sivil toplum mensupları, politika yapıcılar, karar vericiler ve gazeteciler, düşünce ve önerilerini kamuoyu ile paylaşmaktadır.

2017 yılında “15 Temmuz ve Dünya Darbe Düzeni” teması ile toplanan ilk Kartepe Zirvesi kapsamında 26 ülkeden 187 konuşmacı görüş ve bildirilerini sunmuş, Zirve Bildirgesi Birleşmiş Milletler başta olmak üzere ulusal ve uluslararası kuruluşlara takdim edilmiştir.

Kartepe Zirvesi, 2018 yılında ise “Göç, Mültecilik ve İnsanlık” temasıyla toplanmıştır. 31 ülkeden 336 konuşmacı görüşlerini dünya kamuoyu ile paylaşma fırsatı bulmuş, Zirve Bildirgesi yayımlanarak ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlara ulaştırılmıştır.

Kartepe Zirvesi 2019, şehirleşme fenomeni esas alınarak “Şehircilik ve Mutlu Şehir” temasıyla düzenlenmektedir. Şehirleşmenin insanın ve dünyanın geleceği üzerindeki etkileri, oluşturduğu problem ve fırsatlar; Panel, Konferans, Forum, Çalıştay formatlarındaki toplantılarda ele alınacak, çıktılar Zirve Bildirgesi olarak ilan edilecektir.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım