Sosyal Medya

OTURUMLAR

28 EKİM / CUMARTESİ | EROL OLÇOK SALONU
11:00-12:20 15 TEMMUZ: OLAYLAR VE SÜREÇLER


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kartepe Zirvesi, 26-28 Ekim tarihlerinde Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde gerçekleşti. Kartepe Zirvesi’nin ana etkinliği olan Uluslararası 15 Temmuz ve Darbeler sempozyumu kapsamında birçok özel oturum ve konferans yoğun ilgiyle tamamlandı.
“15 Temmuz: Olaylar ve Süreçler” başlıklı oturumun moderatörlüğünü Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu yaptı. Oturuma Prof. Dr. Vehbi Bayhan, Doç. Dr. Ali Cin, Yrd. Doç. Dr. Hicabi Arslan, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aslan, Yrd. Doç. Dr. Aynur Örnek, Yrd. Doç. Dr. Lokman Zor, Öğr. Gör. Şeyhmus Orkin, Okutman Hatip Erdoğmuş konuşmacı olarak katıldı.

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Zeynep KARAHAN USLU Çankaya Üniversitesi

Konuşmacılar

Doç. Dr. Vehbi BAYHAN İnönü Üniversitesi

Toplumsal Hareketler Sosyolojisi Bağlamında 15 Temmuz Direnişi

Doç. Dr. Ali CİN Akdeniz Üniversitesi

Darbe Terminolojisinin Anlam Bilimsel Açıdan İncelenmesi

Yrd. Doç. Dr. Hicabi ARSLAN Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Olağanüstü Dönemlerde Demokratik Yaşam: 15 Temmuz 2016 Sonrasında Temel Hak ve Hürriyetlerdeki Değişimlerin Yazılı Medyadaki Haberlere Yansımalarının Analizi

Yrd. Doç. Dr. Mustafa ASLAN Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Olağanüstü Dönemlerde Demokratik Yaşam: 15 Temmuz 2016 Sonrasında Temel Hak ve Hürriyetlerdeki Değişimlerin Yazılı Medyadaki Haberlere Yansımalarının Analizi

Yrd. Doç. Dr. Aynur ÖRNEK Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Olağanüstü Dönemlerde Demokratik Yaşam: 15 Temmuz 2016 Sonrasında Temel Hak ve Hürriyetlerdeki Değişimlerin Yazılı Medyadaki Haberlere Yansımalarının Analizi

Yrd. Doç. Dr. Lokman ZOR Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

15 Temmuz Darbe Girişiminin Ertesi Gününe Ait Ulusal Gazete Manşetlerinin Karşılaştırmalı Analizi

Öğr. Gör. Şeyhmus ORKİN Muş Alparslan Üniversitesi

15 Temmuz Darbesine Karşı Kürtlerin Tutumu: Muş Örneği

Okutman Hatip ERDOĞMUŞ Muş Alparslan Üniversitesi

15 Temmuz Darbesine Karşı Kürtlerin Tutumu: Muş Örneği