Sosyal Medya

OTURUMLAR

28 EKİM / CUMARTESİ | ÖMER HALİSDEMİR SALONU
11:00-12:20 FETÖ : FELSEFİ/TARİHİ ARKA PLAN


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kartepe Zirvesi, 26-28 Ekim tarihlerinde Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde gerçekleşti. Kartepe Zirvesi’nin ana etkinliği olan Uluslararası 15 Temmuz ve Darbeler sempozyumu kapsamında birçok özel oturum ve konferans yoğun ilgiyle tamamlandı.
“Fetö: Felsefi/Tarihi Arka Plan” başlıklı oturumun moderatörlüğünü Prof. Dr. Mehmet Evkuran yaptı. Oturuma Yrd. Doç. Dr. Ahmet Dağ, Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kesgin, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Sarmış konuşmacı olarak katıldı.

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Mehmet EVKURAN Hitit Üniversitesi

Konuşmacılar

Prof. Dr. Mehmet EVKURAN Hitit Üniversitesi

Politik- Teolojik Bir Arzu Olarak Darbe ve Darbecinin ‘Sırlar Odası’ 15 Temmuz Darbe Girişiminin Dinî Referanslarına Dair İnceleme

Yrd. Doç. Dr. Ahmet DAĞ Kırklareli Üniversitesi

Tarihsel Olarak Dini-Siyasal-Felsefi Topluluklar ve Araçsallaştırılmış Bir Kültün Anatomisi

Yrd. Doç. Dr. Ahmet KESGİN Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Haşhaşilikten Makyavelizme Modern Siyasi Bir İdeolojinin Doğuşu: FETTUŞİLİK

Yrd. Doç. Dr. Mustafa SARMIŞ Aksaray Üniversitesi

Sosyal Grup Yapılarını İnşa Eden Temel Özelliklerin Dini Gruplar Tarafından Araçsallaştırılması (Kült Bir Grup Olarak FETÖ’nün Sosyo-Psikolojik Analizi)