Kartepe Zirvesi

Prof. Dr. Murat OKCU

Süleyman Demirel Üniversitesi

Prof. Dr. Murat Okçu, 1969 İzmit (Kocaeli) doğumlu Murat Okçu, üniversite öncesi öğrenimini aynı kentte tamamladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden 1993’te mezun olan Okçu, yüksek lisans (1997) ve doktora derecesini (2002) yine Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden aldı. Doktora derecesini almasının hemen ardından, Türk Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği tarafından verilen “Jean Monnet” bursu ile gittiği University of Liverpool, Management School’da ulusal yönetimlerin “Avrupalılaşması” ve “Çok Düzlemli Yönetişim” konularında doktora sonrası çalışmalarda bulundu. 


1994-2003 yılları arasında Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışan Okçu, aynı kurumda 2003 yazından itibaren öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir. “Ulusal Yönetim Sistemlerinin Avrupalılaşması”, “Avrupa Yönetsel Alanı”, “Avrupalılaşma”, “Çok Düzlemli Yönetişim” “Postmodern Teori ve Kamu Yönetimi”, “Kamu yönetiminde postmodern yönetsel ahlak”, “Yeni Bilimler’in (Kuantum ve Kaos) Yönetim Bilimleri Üzerine Etkisi” alanında çalışmalar yapan Okçu, 2004 Ağustos ayından bu yana eşzamanlı olarak TOBB Başkanlık Özel Danışmanı olarak görev yapmaktadır.