Kartepe Zirvesi

Prof. Dr. Ahmet MUTLU

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Profesör Ahmet Mutlu 1974 yılında doğdu. Lisansını 1995 yılında, Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde tamamladı. 2000 yılında yanı üniversitede Kamu Yönetimi/Kentleşme ve Çevre Sorunları Bölümü’nde yüksek lisans, 2006 yılında ise Ankara Üniversitesi Sosyal Çevre Bilimleri Bölümü’nde Doktorasını tamamladı. 


1997 yılında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olarak başladığı akademik kariyerine Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde Profesör olarak devam etmektedir. Ahmet Mutlu 2010 Yılı Ondokuz Mayıs Üniversitesi AGED Proje Teşvik Ödülü (OMÜ), 2011 Yılı Ondokuz Mayıs Üniversitesi AGED Proje Teşvik Ödülü ve 2015 Yılı Ondokuz Mayıs Üniversitesi AGED Proje Teşvik Ödüllerinin de sahibidir.