Kartepe Zirvesi

Prof. Dr. Nevzat MİRZEOĞLU

Sakarya Üniversitesi Uygulamalı Eğitim Merkezi

Lisans eğitimini G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, yüksek lisans eğitimini G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Doktora derecesini aynı üniversitenin Sağlık Bilimleri Enstitüsünde 1996 yılında aldı. 1985 yılında G.Ü. Bolu Eğitim Yüksekokulunda Öğretim Görevlisi olarak akademik yaşamına başladı. Daha sonra AİBÜ’ nin kurulması ile birlikte 1993 yılından itibaren Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun kadrosunda öğretim görevlisi olarak yer aldı.


1996 yılından itibaren de öğretim üyesi olarak hizmette bulundu. Aynı kurumda bölüm başkanlıkları, yüksekokul müdür yardımcılıkları, anabilim dalı başkanlıkları görevlerini yürüttü. 2009 yılında Doçent olan Nevzat Mirzeoğlu, Haziran 2016 dan itibaren Sakarya Üniversitesi,  Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Yöneticiliği Bölümü’nde Profesör oldu ve halen  bölüm başkanlığı görevini sürdürmektedir. Çalışma konuları arasında; “Spor Yönetimi ve Organizasyonu”, “Spor Örgütlerinde Çatışma ve Yönetimi”, “Yönetimde ve Sporda  Etik”, “Stratejik Yönetim” konuları yer almaktadır.