Kartepe Zirvesi

Prof. Dr. Selçuk KOÇ

Kocaeli Üniversitesi

Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü öğretim üyesidir. İktisat ve İktisat Teorisi alanlarında araştırmalar yapmakta olup lisans ile lisansüstü düzeyde ders vermektedir. Doğrusal zaman serileri iktisat teorisi ve doğrusal olmayan zaman serileri iktisat teorisi alanlarında çalışmıştır. Editörlüğünü yaptığı birçok akademik eser mevcuttur.


Selçuk Koç, Akademik, Başvuru Kitapları, İş, Ekonomi & Pazarlama kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır. Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Dünden Bugüne Ekonomi Yazıları, Kayıt Dışı İstihdam Ve Ekonomi, Yükselen Ekonomiler ve Cari Denge Analizi olarak sayılabilir.

Tezleri; Tek ve Çok Değişkenli Rejim Değişim Modellerinin Türkiye Ekonomik Göstergelerine Uygulanması ve Kümeleme Analizi Yöntemiyle İllerin Sosyo-Ekonomik Özelliklerine Göre Gruplandırılması ve Gelişmişlik Düzeylerinin Belirlenmesidir.