Kartepe Zirvesi

Doç. Dr. Bedrettin KESGİN

Yalova Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Bedreddin Kesgin, Lisans eğitimini İstanbul Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi'nde bitirdi. Marmara Üniversitesi SBE Kamu Yönetimi AB Mahalli İdareler Bilim Dalı’nda hem yüksek lisansını hem de doktorasını bitirdi. 


İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Sağlık A.Ş.’de yönetici yardımcılığı görevini üstlendi. Takip eden yıllarda Yalova Üniversitesi'nde Yardımcı Doçent olarak Sosyal Hizmet Bölümü, Bölüm Bşk Yard. olarak görevine devam etmektedir. Kesgin'in şehirleşme, göç, yoksulluk, sosyal hizmetler, sosyal yardım ve sivil toplum alanlarında çalışmaları mevcuttur.