Kartepe Zirvesi

Prof. Dr. Yunus KAYA

İstanbul Üniversitesi

Lisans eğitimini 2001 yılında Koç Üniversitesi Sosyoloji ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinde, doktorasını 2007 yılında 'Gelişmekte Olan Ülkelerde Küreselleşme, Endüstrileşme ve Toplumsal Sınıf' başlıklı teziyle Duke Üniversitesi’nde tamamladı.


Halen, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Toplumsal Yapı ve Değişme, Siyaset Sosyolojisi, Genel Sosyoloji ve Metodoloji araştırma alanlarında küreselleşme, kalkınma ve toplumsal eşitsizlik konularında çalışmalarına devam etmektedir.