Kartepe Zirvesi

Prof. Dr. Selçuk İPEK

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Lisansını Uludağ Üniversitesinde yapan İpek doktorasını İstanbul Üniversitesi’nde ‘’Türkiye'de Gelir Vergisinin Mali Ekonomik ve Sosyal Fonksiyonları Açısından Analizi (1980 Sonrası Dönem)" üzerine yapmıştır. 1997 yılında Balıkesir Üniversitesi’nde başladığı akademik kariyerine Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde devam etmektedir.


Yönettiği projelerden bazıları şunlardır; “Vergi Danışmanlarının Mesleki Eğitime Bakışının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi: Çanakkale İline Yönelik Bir Araştırma", BAP Araştırma Projesi. "Vergi Aflarının Mükellef Psikolojisi Açısından Değerlendirilmesi: Trakya Bölgesi Örneği", BAP Araştırma Projesi. "Çanakkale İlinde Belediyelerin Gelir Yapılarının Mali Özerklik Açısından İncelenmesi ve Sunulan Hizmetlerin Niteliğine Etkileri Açısından Değerlendirilmesi.’’