Kartepe Zirvesi

Dr. Selahaddin GÜVEN

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Selahattin Güven ODTÜ Sosyoloji bölümünden 2002 yılında mezun oldu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk bölümünde "Meşruiyet Kaynağı Olarak İnsan Hakları: Helsinki Süreci" isimli teziyle yüksek lisans derecesini aldı. Ankara Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde başladığı doktorasına 2014 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde "Medyada Çocuğun Temsili: İyi, Kötü, Mağdur Çocuk" konulu doktora teziyle tamamladı. 


2005 yılında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nda memuriyete başladı. 2007-2016 tarihleri arasında Radyo Televizyon Üst Kurulunda uzman olarak görev yaptı. 2016 yılında Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına atandı. Halen 2017 yılında getirildiği Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevini sürdürmektedir.