Kartepe Zirvesi

Dr. M. Sinan Genim

Mimar-Taç Vakfı

1945 yılında Kuzguncuk’ta doğdu. Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Yüksek Okulu’ndan 1969 yılında "mimar" olarak mezun oldu. 1967 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Millî Saraylar Dairesi’nde mimar olarak başlarken Dolmabahçe Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, Küçüksu Kasrı gibi yapıların restorasyon projelerinde çalıştı. Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Yüksek Okulu’nda Mimarlık Tarihi ve Rölöve asistanlığı yaptı.


1974-1981 yılları arasında İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Estetik ve Sanat Tarihi Kürsüsü’nde asistanlık yaptı ve Türk-İslâm Sanatı Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Oktay Aslanapa ile doktora çalışmasına başladı, 1980’de "Fethinden Lâle Devri’ne Kadar İstanbul’un İskânı, İskân Özellikleri ve Mesken Tipleri" konulu teziyle "Edebiyat Doktoru" [Ph. D.] unvanını aldı.


İstanbul Serbest Mimarlar Derneği [İSMD] kurucuları arasında yer almıştır.1999-2004 yılları arasında Beşiktaş Belediyesi meclis başkanlığı yaptı. Çeşitli kitap, dergi ve gazetede makaleleri yer alırken; belgeseller hazırladı, radyo ve televizyon konuşmaları yaptı. 1985’ten beri Türk Kültürüne Hizmet Vakfı’nın da [TKHV] aktif üyeleri arasında olup Yönetim Kurulu başkan yardımcısıdır.