Kartepe Zirvesi

Özcan GARAN

Öğrenci / İstanbul Üniversitesi

Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamlamıştır. Yüksek Lisans ve doktorasını İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yapmıştır. Araştırma alanları Toplumsal Yapı ve Değişme, İktisadi Tarih ve İktisadi Düşünceler Tarihidir. Tezi; "Son Dönem Osmanlı Mimarisinde Mimarbaşılık Müessesesi ve Mimar Kemalettin Okulu’’