Kartepe Zirvesi

Prof. Dr. Hasan ERTÜRK

Uludağ Üniversitesi

Hasan Ertürk, 1978 yılında Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. 1979 tarihinde aynı bölümde asistan olarak göreve başladı. 1985 tarihinde “Trafik Tıkanıklığının Ekonomik Analizi ve Tıkanık Kentiçi Yolların Fiyatlandırılması” adlı tez çalışması ile “İktisat Doktoru” oldu. 


1988 yılında Uludağ Üniversitesi Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı’na Yardımcı Doçent, “Çevre Kirlenmesini Kontrol Politikası ve Politika Araçları” adlı doçentlik çalışması ile 1989 yılında Doçent, 1995 yılında ise Profesör olarak atandı. Halen Anabilim Dalı’nda Başkan olarak görev yapmaktadır.


Prof. Dr. Ertürk’ün kent ve çevre alanlarında yayımlanan çok sayıda makalesinin yanı sıra, aynı alanlarda yayımlanan beş adet kitabı bulunmaktadır. “Çevre Bilimleri”, “Kent Ekonomisi”, “Çevre Politikası”, “Suyun Bursa Serüveni”, “Bursa’da Sosyoekonomik Değişim ve Hava Kirliliği Sorunu” adlı kitapları, Ertürk’ün bilinen çalışmaları arasındadır.