Kartepe Zirvesi

Dr. Öğr. Üyesi Şerafettin ERTEN

Uşak Üniversitesi

Uşak Üniversitesi’nde akademik çalışmalarına devam eden Erten, doktorasını Süleyman Demirel Üniversitesi’nde ‘’Türkiye’de engellilere yönelik kamu politikalarının analizi’’ üzerine yapmıştır. Yüksek lisansını ‘’Türk kamu yönetiminde kriz yönetimi anlayışı’’ tezi ile tamamlamıştır. 


Lisans eğitimini ise Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde tamamlamıştır. Üç Uluslararası ve bir Ulusal kitabı yayınlanan Erten, Sosyal Beşerî ve İdari Bilimler alanında çalışmalarına devam etmektedir.