Kartepe Zirvesi

Prof. Dr. Nihat ERDOĞMUŞ

Yıldız Teknik Üniversitesi

1992’de Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu. 1995’te İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Davranış Bilimleri Anabilim Dalı’ndan yüksek lisans, 1998’de Sakarya Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı’ndan doktora derecesi aldı. 1999’da İşletme Yönetimi alanında doçent, 2005’te Yönetim ve Organizasyon alanında profesör oldu.


Yönetim ve organizasyon, insan kaynakları yönetimi, örgütsel davranış ve kariyer geliştirme konularında lisans ve lisansüstü dersler vermektedir. Yönetsel ve örgütsel değişimlerin kariyere ve mesleklere etkileri; uzmanlık, yöneticilik ve girişimcilik gibi kariyer yolları; aile işletmelerinin gelişimi ve ikinci kuşağın yetiştirilmesi konularında yayınlanmış ulusal ve uluslararası bilimsel makale ve bildirileri mevcuttur. Eğitim İhtiyacı Analizi , Kariyer Geliştirme: Kuram ve Uygulama ve Aile İşletmeleri: Yönetim Devri ve İkinci Kuşağın Yetiştirilmesi adlı üç kitabı bulunmaktadır. Son dönem çalışmaları, Türkiye’de yükseköğretim ve medya alanında yaşanan kurumsal dönüşüm ile kariyer kimliğinin inşası konularında yoğunlaşmıştır.


Halen İstanbul Şehir Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi, Yükseköğretim Kurulu başkan danışmanı ve Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Erdoğmuş, akademik çalışmaları yanında kurumsal yönetim, kurumsal yapılanma ve insan kaynakları yönetimi alanlarında danışmanlık ve eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir.