Kartepe Zirvesi

Dr. Ramazan DEMİRTAŞ

AFAD

1965 yılında Aksaray’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Aksaray’da tamamladıktan sonra

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü’ne girdi. Mezun olduktan sonra aynı bölümde yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamladı. 


 1994 Eylül ayında Japonya’da düzenlenen Sismoloji ve Deprem Mühendisliği adlı bir yıllık kursa katıldı. Kursun ilk 7 ayını International Institute of Sismology and Earthquake Engineering’de tamamladı. 

 

2009-2014 yılları arasında deprem araştırmaları ve diri faylar, Afet Tehlike ve Riskleri, Zarar Azaltma, Afet Yönetimi hakkında çok sayıda ulusal ve uluslararası yayınları ve kitapları bulunmaktadır. Halen Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nda görev yapmaktadır.