Kartepe Zirvesi

Prof. Dr. İsmail ÇOŞKUN

İstanbul Üniversitesi

1959 yılında Adana'da doğdu. 1981 yılında İstanbul Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü’nden mezun oldu. “Niyazi Berkes'te Doğu-Batı Meselesi” ve “Modern Devletin Doğuşu” başlıklı tez çalışmalarının yanı sıra, birçok çalışması bulunmaktadır. 


Türk Modernleşmesi, Türkiye’de Sosyoloji, Modern Devlet, Modern Toplum, Siyaset Sosyolojisi, Sosyoloji Kuramları, Toplumsal Değişme, Şarkiyatçılık, Edebiyat Sosyolojisi, Ütopya ve Ters Ütopyalar, Sosyal Problemler, Dilencilik, Şehir Sosyolojisi, Gençlik Sosyolojisi üzerine çok sayıda yayını mevcuttur. Uygarlık Tarihi, Sosyolojide Yeni Eğilimler Semineri, Edebiyat Sosyolojisi, Sosyolojiye Giriş üzerine dersler vermektedir.