Kartepe Zirvesi

Prof. Dr. Hayati BEŞİRLİ

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

1974, Samsun / Terme / Yukarı Söğütlü Köyü doğumlu. Yukarı Söğütlü İlkokulu’nu, Terme Ortaokulu’nu (1986), Terme Lisesi’ni (1989) bitirdi. 1994 yılında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun oldu. HÜ Edebiyat Fakültesi’nde “ Türkiye’de 1960–1971 Döneminde Gençlik Hareketleri” (1998) tez çalışması ile yüksek lisansını, aynı yerde “ Üniversite Öğrencilerinin Siyasal Tutumları ve Bu Tutumları Etkileyen Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Süreçler” (2003) tez çalışmasıyla doktorasını tamamladı. 1997’den itibaren HÜ Edebiyat Fakültesi’nde araştırma görevlisi, 2006 yılına kadar öğretim görevlisi olarak çalıştı. Aynı yıl Sakarya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde yardımcı doçent, 2008’de aynı yerde doçent oldu.


2009 yılından itibaren Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi ve 2010’dan itibaren de bölüm başkanı olarak çalıştı. Yurtiçinde ve yurtdışında Türkoloji, sosyal bilimler, kültürel değişim, kültürler arası etkileşim, küreselleşme, yerelleşme ve bölgesel bütünleşme, etnik gruplar gibi alanlarda yapılan kongre ve sempozyumlara katılarak bildiriler sundu. “Türkiye’de Uyuşturucu Madde Kullanan Gençlerin Sosyo-Kültürel Özellikleri ve Uyuşturucu Madde Kullanımına Neden Olan Yapısal Unsurlar” konulu “Bilimsel Araştırmalar Birimi Projesi” (2007) ve “Avrupa’da Üçüncü Kuşak Öğrencilerin Türk Kültürü ile Bütünleşmeleri” (2007) gibi önemli araştırmalarda görev aldı.