Kartepe Zirvesi

Dr. Olgun GÜNDÜZ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

1999 yılında ODTÜ Sosyoloji Bölümünden mezun oldu. 2001-2006 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. Doktora eğitimini İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde tamamladı. 2006-2010 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığında Projeler ve Akademik Çalışmalar Koordinatörü olarak görev yaptı. 2010-2011 yılları arasında Dünya Bankası Projesi kapsamında İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi’nde (İSMEP) Uzman olarak çalıştı. 2011-2017 yılları arasında Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nda Uzman, Eğitim Koordinatörü ve Diaspora Araştırmaları Koordinatörü görevlerinde bulundu. 2014-2016 yılları arasında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde Lisans ve Lisansüstü düzeyde dersler verdi. Uluslararası ve Ulusal Kongre, Çalıştay ve Sempozyumlarda sunduğu birçok bildirisi, Bilimsel hakemli dergilerde yayınlanmış bir çok makalesi bulunmaktadır. 2010 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yayınlanan "Özürlüler Yerel Hizmet Rehberi: İSÖM Modeli" adlı kitabın Editörlüğünü, 2015 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yürütülen "Türkiye'de Evlilik Tercihleri" adlı çalışmanın Proje Yazarlığını yapmıştır.