Kartepe Zirvesi

Prof. Dr. Adem ESEN

İstanbul Üniversitesi

Lisans öğrenimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Marmara üniversitesi ilahiyat Fakültesinde tamamladı. Yüksek lisans ve doktorasını İstanbul İktisat fakültesinde yaptı.


Erzincan Hukuk Fakültesi, Cumhuriyet üniversitesi İİBF ve Selçuk Üniversitesi İİBF’de çalıştı. 1999-2009 yılları arasında iki dönem Konya-Selçuklu Belediye başkanı olarak seçildi. Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinde Türkiye Belediyeler Birliğinde encümen üyeliklerinde bulundu. 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinin kurucu rektörlüğünde sonra, hale İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü başkanlığı, İktisat anabilim dalı başkanlığını sürdürmektedir.