Kartepe Zirvesi

Dr. Öğr. Üyesi Hidayet Şefkatli TUKSAL

Sakarya Üniversitesi

1985 yılında A.Ü. İlahiyat Fakültesinden mezun oldu, 1999 yılında Hadis Ana Bilim Dalında “Kadın Aleyhtarı Rivayetlerde Ataerkil Geleneğin Tesirleri” konulu doktora tezini tamamladı. Bu tez 2000 yılında “Kadın Karşıtı Söylemin İslam Geleneğindeki İzdüşümleri” adıyla yayınlandı. Yurt içinde ve yurt dışında “İslam ve kadın” konulu pek çok panel, sempozyum, televizyon programına katıldı, gazete ve dergilere bu alanda röportajlar verdi.


Star, Taraf ve Serbestiyet gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. 2014-2016 yılları arasında Mardin Artuklu Üniversitesi Antropoloji Bölümünde Yardımcı Doçent olarak çalışan Tuksal, halen Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Din Sosyolojisi Bölümünde Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır.