Kartepe Zirvesi

Mehmet Ali AKKUŞ

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

1995 yılında Erzincan’da dünyaya gelen Mehmet Ali Akkuş, ilkokulu muhtelif okullarda, liseyi Erzincan Milliyet Anadolu Öğretmen Lisesi’nde tamamladı. Ardından 2013 yılında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü %100 İngilizce programını kazandı. Üniversite eğitimi süresince çeşitli sivil toplum kuruluşlarında ve öğrenci topluluklarında görev aldı. Suudi Arabistan, Filistin, Almanya, Avusturya,


Fransa ve Lüksemburg’a çeşitli vesilelerle seyahatler gerçekleştirdi. 2018 yılında bölümünden mezun olur olmaz EUAS International ICC isimli nükleer santral üzerine çalışan devlete ait bir şirkette Kurumsal İletişim Uzmanı olarak işe başladı. 4 ay çalıştıktan sonra akademik çalışmalarına daha iyi odaklanabilmek için görevinden istifa etti ve yüksek lisans eğitimine yoğunlaştı. Halihazırda Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde İngilizce Tezli Yüksek Lisans yapmakla birlikte, Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak göreve başlaması için güvenlik soruşturmasının sonuçlanmasını beklemektedir.