Kartepe Zirvesi

Gülay KAYADİBİ

Öğrenci / Yıldız Teknik Üniversitesi

1989 yılında İstanbul’da doğdu. 2007 yılında liseden dereceyle mezun olup İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Şehir ve Bölge Planlama bölümünü kazandı. 2013 yılında Mezun olduktan sonra iş deneyimi elde etmek amacıyla değerleme uzmanı olarak 1.5 yıl çalıştı. Kentsel tasarım hakkında bilgi edinmek için YTÜ yüksek lisans programına başvurdu ve Yüksek lisans ile birlikte Belde Planlama şirketine bağlı olarak İstanbul Çevre Düzeni Planı (BİMTAŞ ve İBB ortak çalışması) kapsamında iki buçuk yıl çalıştı. Ardından 2019 yılında “Alışveriş Merkezlerinin Kent içi Ulaşıma Etkisi: İstanbul Anadolu Yakası D-100 Örneği” adlı tezini tamamlayarak Yüksek Şehir Plancısı olarak mezun oldu.