Kartepe Zirvesi

Doç Dr. Hasan Hüseyin TAYLAN

Sakarya Üniversitesi

1977 yılında Akhisar’da doğan Doç. Dr. Hasan Hüseyin Taylan, 1999’da Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünden mezun oldu. 2003 yılında yüksek lisansını ve 2011 yılında doktorasını Selçuk Üniversitesi S.B.E Sosyoloji Anabilim Dalında tamamladı. 2018 yılında ise Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından doçent oldu. 1999-2001 yılları arasında Siirt ve Konya’da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda öğretmenlik yaptı. 2001-2011 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2011 yılından beri Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaya devam etmektedir.


Ayrıca 2016 yılından beri Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalında yarı zamanlı olarak çalışmaktadır.  Başlıca çalışma alanları: sosyoloji, sosyal hizmet, medya ve iletişim, araştırma yöntemleri, SPSS uygulamaları, aile sorunları ve danışmanlığıdır. 10 kitabı, bilimsel dergilerde yayımlanmış ulusal ve uluslararası birçok makalesi ve ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda sunulmuş birçok tebliği bulunmaktadır. AB fonlarıyla desteklenen, Bakanlıklardan, diğer yerel ve kamu kuruluşlarından, Üniversitelerden, sivil toplum kuruluşlarından, Tübitak’tan destek alan sosyal sorumluluk ve AR-GE niteliğindeki 30’un üzerinde projede yürütücü, danışman ve araştırmacı olarak görev almıştır.