Kartepe Zirvesi

Prof. Dr. Kemal GÖRMEZ

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

1958 yılında Kayseri Develi’de doğan Kemal Görmez, 1981 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Lisans Eğitimi’ni tamamlamıştır. Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi alanında sırasıyla 1985 ve 1989 yıllarında tamamlamıştır. 2002 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde Profesör olan Kemal Görmez, 2019 yılı itibariyle Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Dekanlık görevini yürütmektedir. 


2004-2005 yılında AB/İçişleri Bakanlığı’yla ortak yürütülen “Türkiye’nin Entegre Sınır Yönetimi” Proje Danışmanlığı ve “Belediyelerde Performans Geliştirme Projesi” (BEDER) Proje Danışmanlığı görevlerini yürütmüştür. “Bir Metropol Kent Ankara”, “Küreselleşme ve Yerelleşme”, “Yerel Demokrasi ve Türkiye”, “Yerel Yönetimler”, “Yerel Yönetimlerin Güncel Sorunları”, “Çevre Sorunları” Kemal Görmez’in başlıca eserleri arasındadır.