Kartepe Zirvesi

Prof. Dr. Yılmaz BİNGÖL

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

2011 yılında profesör unvanıyla başladığı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyeliği görevine 2014 yılı itibarıyla dekan olarak devam etti. Kocaeli Üniversitesi ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde Hukuk Bilimleri, Siyaset ve Sosyal Bilimler, Siyaset ve Yönetim Bilimleri anabilim dalı başkanlıkları; Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanlığı, Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulu ve Üniversite Senato üyeliklerinde bulundu.


Yüksek Öğretim Kurulu’nda Bologna uzmanı olarak 2011-2013 Dönemi Bologna Süreci’nin Türkiye’de Uygulanması Projesi kapsamında yüksek öğretim kurumlarımızda gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası toplantılar, yerinde ziyaretler, öğrencilere yönelik çalıştaylar, danışmanlık ve destek toplantıları ve ilgili paydaşlarla yapılan toplantılara katkı sundu. 2008 yılından itibaren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda Stratejik Yönetim ve Kurumsal Gelişim Danışmanlığı görevlerinde bulundu. AK Parti Sosyal Bilimler Ödülü de dahil olmak üzere ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda ödüle layık görüldü.