Kartepe Zirvesi

Prof. Dr. Ömer ÇAHA

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

1993 yılında Bilkent Üniversitesi’nde doktorasını tamamlayarak Kırıkkale Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde öğretim üyesi olarak göreve başladı ve 1996 yılında doçentliğini aldı.

Kırıkkale Üniversitesi'nden ayrıldığı Ağustos 1999 tarihine kadar, burada bölüm başkanlığı görevinde bulundu. Ağustos 1999'dan itibaren Fatih Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde çalıştı. Burada uzun yıllar bölüm başkanlığı görevini yürüttü. 2004 yılında profesörlüğe yükseldi ve beş yıl boyunca İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı görevini yürüttü. 2012 yılının Mart ayında buradan ayrılarak Yıldız Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'ne geçti. Halen burada öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.


2001 yılında Harvard Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak “Din-Devlet” ilişkileri üzerine çalışmalar yapan Çaha, Amerika ve Fransa başta olmak üzere değişik ülkelerde farklı konularda araştırmalar yapmıştır. Başından beri Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM)’in kuruluşuna katkıda bulundu. 2011 yılında siyaset bilimi alanında Türkiye Bilimler Akademisi üyeliğine seçilmiştir. TÜBİTAK, Sosyal ve Beşeri Bilimler Grup Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olup aynı zamanda Avrupa Komisyonu Horizon 2020 Türkiye delegesi görevini sürdürmektedir. Prof. Dr. Ömer ÇAHA’nın, İkisi İngilizce olmak üzere 20’yi aşkın kitabı, yüzlerce Türkçe ve İngilizce makalesi yayınlanmıştır. Yayınları arasında iki şiir kitabı bir de romanı bulunmaktadır.