Kartepe Zirvesi

Prof. Dr. Cenk YALTIRAK

İstanbul Teknik Üniversitesi

İlk ve orta öğrenimini İskendarpaşa İlkokulu ve Fatih Vatan Lisesi’nde tamamladı. 1987’de Trakya Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tekirdağ Meslek Yüksek Okulu Elektrik Bölümü’nden mezun oldu. 1992 yılında İTÜ’de Jeoloji Mühendisi olarak lisans eğitimini aldı. 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü’nde Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Bölümü’nde yüksek lisans derecesini elde etti. 2000-2001 yılında, Newfoundland Memorial Üniversitesi’ne, Marmara ve Kuzey Ege’de yaptığı araştırmalardan dolayı Marmara Denizi üzerine çalışmak için bir yıl süre ile misafir araştırıcı olarak davet edildi. İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından, Marmara Denizi’nin tektonik yapısı üzerine çalışmalarını geliştirmesi üzerine 12 ay süre ile yurt dışında görevlendirdi. 


Bu süre içinde Marine Geology (Elsevier) Dergisi tarafından “Marmara Denizi ve Çevresinin Tektoniğini ve Paleooşinografisi”ni anlatan özel bir sayı çıkarması için A. E. Aksu ile birlikte editör olarak davet edildi. Deniz jeolojisi ve tektonik alanında araştırmalar yapan Yaltırak, 2003 Aralık ayında İTÜ Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü Jeodinamik Programı’nda sürdürdüğü doktorasını “Edremit Körfezi ve Kuzeyinin Jeodinamik Evrimi” konulu tezini savunarak tamamladı. 2004 yılında Marine Geology (Elsevier) Dergisi tarafından “Doğu Akdeniz’in Tektonik Evrimi”ni anlatan özel bir sayı çıkarması için J. Hall ve A. E. Aksu ile birlikte editör olarak ikinci kez davet edildi. Bu çalışmadan dolayı 2004-2005 yılında Newfoundland Memorial Üniversitesi Yerbilimleri Bölümü’nden, doktora sonrası araştırma bursu daveti aldı.


Tüm yayınlarına 2015 yılı Eylül ayı itibarıyla SCI ye giren dergilerde 1060’ı SCI kapsamındaki yayınlarına olmak üzere, toplam 1881 atıf almış bulunmaktadır. 2003’te İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından bir yılda en çok uluslararası düzeyde yayın yapan araştırıcılar arasına giren Yaltırak, Üniversite Özel Yayın Teşvik Ödülü aldı. Bunlar dışında 2002 yılında doktora öğrencisi olduğu Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü tarafından TÜBİTAK Teşvik Ödülü için önerilen Yaltırak, 2003’te bu ödüle, “Kuzey Anadolu Fayı’nın Kuzey Ege, Marmara Denizi ve Çevresindeki Tektonik Evrimi” konusunda uluslararası üstün nitelikli çalışmaları nedeniyle TÜBİTAK tarihinde doktora öncesinde layık görülen ilk bilim insanı oldu.