Kartepe Zirvesi

Dr. Özgür SAYIN

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Özgür Sayın 2009 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. 2014’te Sussex Üniversitesi’nde Küresel Politik İktisat alanında yüksek lisans derecesi ve 2018’de Loughborough Üniversitesi Beşerî Coğrafya alanında doktora derecesi aldı. Halen Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisat Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.


Genel araştırma alanları, küreselleşmenin küresel kentlerin ekonomik, sosyal ve politik gündemlerini nasıl etkilediğine ve şehirler ile ulus-devletler arasındaki ilişkiye odaklanarak kentsel, politik ve ekonomik coğrafyanın kesişme noktalarında yer almaktadır. Ayrıca, şehir-bölgeler, yaşanabilir şehirler, kırsal ve yerel ekonomik kalkınma projeleri gibi konularla da ilgileniyor. Mevcut araştırması, küresel kentsel araştırma yapmanın yollarını, İstanbul özelinde yerel ve merkezi yönetim ilişkilerini ve küresel kent politikalarını araştıran projeleri içermektedir.