Kartepe Zirvesi

Öğr. Gör. Mehmet ÖKSÜZ

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

2010 yılında Balıkesir Üniversitesi Lisans bölümünden mezun olan Öksüz, yüksek lisans ve doktorasını Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde yapmıştır. Akademik kariyerine Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak devam etmektedir.


"Vergi Danışmanlarının Mesleki Eğitime Bakışının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi: Çanakkale İline Yönelik Bir Araştırma", BAP Arastırma Projesi ve "Vergi Aflarının Mükellef Psikolojisi Açısından Değerlendirilmesi: Trakya Bölgesi Örneği", BAP Arastırma Projesinde yer almıştır.