Kartepe Zirvesi

Prof. Dr. Tarkan OKTAY

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

1995'te İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nü bitirdi. Yüksek lisans (1998) ve doktora (2005) çalışmasını Marmara Üniversitesi Mahalli İdareler Bilim Dalında tamamladı. 2005 yılında Marmara Üniversitesi Yerel Yönetimler Programında yardımcı doçent olarak göreve başladı. 2011 yılında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümüne geçti. 2012 yılında yerel yönetimler alanında doçent olan Oktay, aynı üniversitede çalışmalarını yürütmektedir. Yerel yönetimlerle ilgili birçok projede yer alan Oktay’ın temel çalışma alanlarını; yerel yönetim politikaları, yerel meclisler, metropoliten yönetim, stratejik planlama, gençlik, kardeş şehirler, kurumsal kapasite geliştirme ve yerel yönetim tarihi konuları oluşturmaktadır.