Sosyal Medya

Kartepe Zirvesi Projesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Kocaeli’nin Doğu ve Batıyı buluşturma potansiyelinden, sosyal-siyasal konularda ülke vizyonunun önemli bir parçası olma niteliğinden hareketle geliştirilmiştir.

Kocaeli; Türkiye ve dünyanın büyük ve öncü şehirleri arasında yer almakta: ülkemizde Sanayinin Başkenti olarak anılmaktadır. Uluslararası yatırımların yoğunluğu, şehrin uluslararası kent kimliği kazanmasını sağlamıştır.

Türkiye'nin batısıyla doğusu Kocaeli üzerinden kavuşmaktadır. Şehir; kara, deniz, demiryolu uluslararası hava ulaşım altyapısıyla ulaşım merkezi olmasının yanı sıra, tarih, kültür ve medeniyet açısından da doğu ve batıyı buluşturmaktadır.

Doğal güzellikleri ve kayak merkezleri ile ünlü olan Kartepe Zirvesi, İzmit Körfezi ve Sapanca gölü arasında yer alan Kocaeli’nin en yüksek noktasıdır.

Kartepe Zirvesi Projesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Kocaeli’nin Doğu ve Batıyı buluşturma potansiyelinden, sosyal-siyasal konularda ülke vizyonunun önemli bir parçası olma niteliğinden hareketle geliştirilmiştir.

Zirve; insanlığın problemlerine çözüm üretme fırsatı sunan 21. yüzyılda, yaşanmakta olan iyimser olunamayacak süreçlerin düzeltilmesine yapıcı ve etkin katkılar üretmek, problemlerin çözümü için politika önerileri geliştirmek hedefiyle yapılandırılmıştır. 

 

Hangi Konular Ele Alınacak

Çağımızda sınır tanımayan fiziki ve sosyal etkileşim; gezegenin bir yerinde ortaya çıkan risklerin, mesafe ayrımı yapmadan bütün insanlığı etkilemesine yol açmaktadır. Bu gerçek karşısında Kartepe Zirvesi’nin; multi-disipliner bir ortamda, insanlığa önerisi olan, çözüm üreten bilim insanlarının, entelektüellerin, siyasetçilerin, medyacıların; politika yapıcılar ve karar vericilere yeni ufuklar sunacağı bir zirve olarak yapılandırılmaktadır.

Demokrasi, Darbe, Göç, Gelir Dağılımı, Egemenlik, Dünya Düzeni, Irkçılık, İslamofobi, Savaş, Güvenlik, Eşyaların İnterneti... İnsanı ve insanlığı ilgilendiren her konu, siyasal ve sosyal boyutlarıyla Kartepe Zirvesi'nin konusudur. Zirve her yıl insanlığı ilgilendiren başka bir konu üzerine yoğunlaşacaktır.

 

Kartepe Zivresi Deklerasyonu

Her yıl düzenlenecek zirvede, o yıl belirlenmiş ana tema üzerinde mental ve pratik yaklaşıma sahip entelektüellerin yapacağı toplantılarda insanlık için fırsat alanlarına işaret edilecek, problemlere çözüm önerileri geliştirilecek, öneriler deklarasyon olarak belgelenecektir. Kartepe Zirvesi Deklarasyonu ile zirvede biçimlendirilen öneriler dünya kamuoyuna ilan edilecektir. Kartepe Zirvesi Deklarasyonu, uluslararası hukuk ve uluslararası ilişkilerde adil ve kalıcı barışı sağlamaya yönelik uluslararası çabaları tamamlayan, müktesebata yönelik bir atıf kaynağı olarak dünyaya sunulacaktır.