Sosyal Medya

223 tebliğ başvurusu olan sempozyumda, bu bildiriler arasından seçilen 106 bildiri, 140 akademisyen tarafından sunulacak. Akademik oturumların yanı sıra yurt içi ve yurt dışından 58 konuşmacı konuk, görüşlerini kamuoyuyla paylaşacak.

Kartepe Zirvesi 2017'nin ana teması; 15 Temmuz ve Darbelerdir. Uluslararası 15 Temmuz ve Darbeler Sempozyumu: Küresel Etkiler, Medya ve Demokrasi, Kartepe Zirvesi’nin bu yılki ana etkinliği olarak planlanmıştır. Sempozyumun yanı sıra zirvede; dünyanın farklı bölgelerinden entelektüel, medya mensubu ve siyasetçilerin katılacağı, konferans ve paneller düzenlenmektedir.

26-28 Ekim 2017 tarihinde gerçekleştirilecek Uluslararası 15 Temmuz ve Darbeler Sempozyumu: Küresel Etkiler, Medya ve Demokrasi; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Kocaeli Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, TRT, Anadolu Ajansı, Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü ve TASEN paydaşlığında gerçekleşmektedir.

Akademik tebliğ başvurusu tamamlanan sempozyum yerli ve yabancı akademisyenlerden büyük ilgi gördü. 223 tebliğ başvurusu olan sempozyumda, bu bildiriler arasından seçilen 106 bildiri, 140 akademisyen tarafından sunulacak. Akademik oturumların yanı sıra yurt içi ve yurt dışından 58 konuşmacı konuk, görüşlerini kamuoyuyla paylaşacak.

Avrupa Birliği Genişlemeden Sorumlu Eski Komiseri Günter Verhaugen de; "Avrupa Birliği Felsefesi ve Demokrasinin Darbelere Karşı Korunma Refleksleri: Küresel Terör ve Darbeler Düzeni'nde Dil Birliği Mümkün mü?" konferansıyla Kartepe Zirvesi'nde olacak.

Sempozyum’da ayrıca 8 panel toplantı yer almaktadır.

Demokrasi, Parlamento ve Darbeler

Medyanın En Uzun Gecesi 15 Temmuz

15 Temmuz ve Medya

Siyasal Açıdan Türkiye’de Darbeler

15 Temmuz; Küresel Etkiler

15 Temmuz’un Anatomisi

Tarihi Açıdan Türkiye’de Darbeler

İslam Dünyasında Demokrasi ve Darbeler isimleriyle yapılacak panel toplantılara yurt içinden ve dışından 48 konuk konuşmacı katılıyor.